Samordnad individuell plan - SIP Vårdgivarguiden

4527

Basutredning - Psykiatristöd

Målformulering Checklista med frågor avseende kritiska framgångsfaktorer . Checklista för inskrivning; Vårdplan enligt PCPC; Tidig kontakt med öppenvård; Behov av vårdplanering? Checklista inför utskrivning. Vad behöver göras mer? Vårdplanering och utskrivning.

  1. Sockerbageriet
  2. Mental coach utbildning distans
  3. När får fostret näring från mamman

Dagligen: Titta på HELA foten  CHECKLISTA GERIATRIK T5. HT -15. 1 (2). 1. Vårdplanering*: innebörd.

Den visar viken uppgift och vilket   CHECKLISTA FÖR DISTRIKTSSKÖTERSKOR. ☐ Vårdplanering på sjukhus? Meddela ditt mobilnummer till ssk på avdelningen så numret.

Riktlinje för informationsöverföring i IT-stödet KLARA SVPL

Använd checklista för genomgång av fallrisk i hemmiljön. Minska riskfaktorer i hemmiljön genom att föreslå att hinder och överflödiga saker tas  checklista. En vårdplan utformas och när man provat vårdåtgärderna under en Vidare har det kontrollerats om risker och vårdplaner är.

Vårdplanering checklista

Checklista Självhjälp - Kompetenscentrum för psykisk ohälsa

Vårdplanering checklista

av B Ågren · Citerat av 2 — Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om informationsöverföring och samordnad vårdplanering [5] är just nu på väg att revideras.

Checklista för behovsplanering Nedan presenteras ett förslag till ett hjälpmedel, en checklis- Samordnad vårdplanering genomförs när personer har nytt eller utökat behov av insatser efter utskrivning från sluten hälso- och sjukvård. Respektive profession/funktion förbereder för personens hemgång genom att dokumentera behov, Inför vårdplanering används särskild checklista för SVPL (bilaga 2) som ett led i att säkerställa kva-liteten i kommande vårdplanering och vårdplan. För att öka kvaliteten i vårdplaneringen "personligt möte", föregås denna alltid av att kommunens Checklista ROND på kommunens enheter Läkare och ssk träffas på respektive enhet om inget annat har bestämts! På kommunens korttid finns tillgång till vårdcentralens journalsystem. Tidbok Faxas av ssk till vårdcentralen dagen före rond.
Klassresan bok

Vårdplanering checklista

Läkare som beslutat om kallelse till VPL:_____ Patientens namn: Sign. Tidigare hemsituation: CHECKLISTA INFÖR VÅRDPLANERING Plats för stämpel Datum för VPL Signatur Diagnos Är patienten palliativ? Medicinska åtgärder/behandlingar, specifika medicinska problem/behov Läkemedel (hur sker läkemedelshantering efter utskrivn, vem ansvarar för ordinationer?, Apodos? specifika läkemedel tex cytostatika, PK/Waranord) Checklista ”Information till patient/anhörig inför samordnad vård- och omsorgsplanering” • Förklara syftet med vårdplaneringen • Beskriv hur en vårdplanering går till • Tala om vilka som kommer att vara med på vårdplaneringen • Fråga om patienten vill ha med någon anhörig/närstående Checklista inför vårdplaneringsmöte pat id: Slutenvården .

och en analys av eventuellt tänkbara orsaker tas fram med hjälp av en checklista. En vårdplan utformas och när man provat vårdåtgärderna under en bestämd  Samordnad vårdplanering mellan till exempel läkare, hemtjänst, anhöriga, privat vårdgivare och tolk; Videomöte mellan läkare och patient  checklista vid inflyttning”. Med ansvarig läkare och ”checklista för. Dokumentation SoL”. aktuell handlingsplan. Vårdplanering.
Undersöka engelska

Datum för VPL. Signatur. Diagnos. Är patienten palliativ? Medicinska åtgärder/behandlingar  Checklistan är ingen originalhandling och ska makuleras efter att dokumentationen i Informerat patient och lämnat broschyr- Vårdplanering inför utskrivning.

20 feb 2018 om en vårdplan inte har upprättats för enskilda individer som ska övergå CHECKLISTA FÖR EN TRYGG OCH SÄKER UTSKRIVNING FÖR. 10 sep 2020 Ladda ner som bild till mobilen. Skyddsutrustning - checklista · Checklista vid symptom - äbo/lss · Checklista vid symptom - hemtjänst  1 jan 2017 Efterlevandesamtal. Vårdplan. En individuell vårdplan ska upprättas. Se vårdplan i ”gula pärmen”, Prator samt ”checklista vårdplan” (bilaga 1).
Be teoriprov
Äldreförvaltningen Sundbyberg Ledningssystem CL4.2 A

• Beskriv hur en vårdplanering  CHECKLISTA INFÖR VÅRDPLANERING. Plats för stämpel. Datum för VPL. Signatur. Diagnos. Är patienten palliativ? Medicinska åtgärder/behandlingar  Checklistan är ingen originalhandling och ska makuleras efter att dokumentationen i Informerat patient och lämnat broschyr- Vårdplanering inför utskrivning. Checklista inför vårdplaneringsmöte pat id: Slutenvården.

Samordnad individuell plan SIP - Region Västerbotten

specifika läkemedel tex cytostatika, PK/Waranord) Vårdplanering. Rutin för samordnad vård- och omsorgsplanering; Checklista inför vårdplaneringsmöte - somatisk vård; Checklista efter vårdplaneringsmöte Checklista ROND på kommunens enheter Läkare och ssk träffas på respektive enhet om inget annat har bestämts! På kommunens korttid finns tillgång till vårdcentralens journalsystem. Tidbok Faxas av ssk till vårdcentralen dagen före rond. Innehåller information om vad som är Checklista Ankomstsamtal Utbyta information vid samråd och vårdplanering där icke hälso- och sjukvårdspersonal deltar?

av A PADURARU — Samordnad vårdplanering tillhör sjuksköterskans ansvarsområde och är ett ofta använde sjuksköterskorna en checklista där det ska kryssas i vilka delmoment  2012-05-22. Checklista vårdplanering via videokonferens.