sopimus Euroopan unionista på svenska - Finska - Svenska

8862

Clark Kents Kvinna - prepona.info

Näissä olosuhteissa on aina jonkin verran kiireellistä. Näin ollen ei ole selvää, missä tapauksissa toista kohtaa sovellettaisiin. set. Lissabonin sopimus muuttaa Euroopan unio-nista tehtyä sopimusta ja Euroopan yhteisön pe-russopimusta, jonka nimi muutetaan sopimuk-seksi Euroopan unionin toiminnasta. Näin ollen unionin oikeudellinen perusta on sopimus Eu-roopan unionista (SEU), jossa määritellään mm.

  1. Laserdrucker mit scanner
  2. Studievägledare komvux

Договор за ЕС (1992 г.) Sopimus Euroopan unionista - Euroopan unionista tehdyn sopimuksen korkeiden sopimuspuolten julistus Fördraget om Europeiska unionen - Förklaring av de höga fördragsslutande parterna i Fördraget om Europeiska unionen set. Lissabonin sopimus muuttaa Euroopan unio-nista tehtyä sopimusta ja Euroopan yhteisön pe-russopimusta, jonka nimi muutetaan sopimuk-seksi Euroopan unionin toiminnasta. Näin ollen unionin oikeudellinen perusta on sopimus Eu-roopan unionista (SEU), jossa määritellään mm. unionin keskeiset periaatteet, toimielimet ja po- You can look up the words in the phrase individually using these links: sopimus? euroopan? unionista? (A question mark next to a word above means that we couldn't find it, but clicking the word might provide spelling suggestions.) Euroopan Unionista Tehty Sopimus.

sopimus) sisälsi Euroopan yhteisön perus-. sopimukset ja uusina kokonaisuuksia. poliittisen unionin, mikä tarkoitti yhteistä.

sopimus - ruotsin kääntäminen – Linguee

-esite Ajatus Euroopan unionista syntyi toisen maailmansodan jälkeen. Ajateltiin, Siitä käytetään myös nimeä Maastrichtin sopimus, koska Maastricht on kaupunki, jossa sopimus tehtiin.

Sopimus euroopan unionista

sopimus Euroopan unionista på svenska - Finska - Svenska

Sopimus euroopan unionista

1 www.europarl.europa.eu/factsheets/fi.

2010-06-29 Lissabonin sopimus Euroopan unionista tehdyn sopimuksen ja Euroopan yhteisön perustamissopimuksen muuttamisesta, EUVL C 306, 17.12.2007, s.
Svensk redovisning kalmar

Sopimus euroopan unionista

Euroopan unionista tehty sopimus Neuvoston päätöksellä (EU) 2018/760 (2) hyväksytyn, Euroopan talousalueesta tehdyn sopimuksen 19 artiklan perusteella Euroopan unionin ja Norjan kuningaskunnan välillä lisäetuuksista maataloustuotteiden kaupassa kirjeenvaihtona tehdyn sopimuksen, jäljempänä ’sopimus’, liitteessä IV määrätään uusien maitotuotteita koskevien kiintiöiden käyttöönotosta. soveltamisalaan, kuten Euroopan unionista tehdyn sopi­ muksen VI osastossa tarkoitettu toiminta, eikä missään tapauksessa tietojen käsittelyyn, joka koskee yleistä tur­ vallisuutta, maanpuolustusta, valtion turvallisuutta tai ri­ kosoikeuden alalla tapahtuvaa valtion toimintaa. L 350/60 Euroopan unionin virallinen lehti 30.12.2008FI 6.2 EU:n perussopimusten hyväksymistä ja voimaansaattamista koskevat säädökset ja hallituksen esitykset Lissabonin sopimus. laki Euroopan unionista tehdyn sopimuksen ja Euroopan yhteisön perustamissopimuksen muuttamisesta tehdyn Lissabonin sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta (599/2008; SopS 66/2009) Tässä on kaksi päävaihtoehtoa: 1) ETAn (Euroopan talousalueen) jäsenyys yhdessä Norjan, Islannin ja Liechtensteinin kanssa, 2) erillinen kauppaa, investointeja ja työvoiman liikkuvuutta koskeva sopimus EU:n kanssa. Yksi esimerkki viimeksi mainitusta ratkaisusta on Sveitsi, joka ei ole ETAn jäsen. Euroopan unionista tehdyn sopimuksen ja Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen konsolidoidut toisinnot Euroopan unionista tehty sopimus (konsolidoitu toisinto) Euroopan unionin toiminnasta tehty sopimus (konsolidoitu toisinto) Pöytäkirjat Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen liitteet 13 päivänä joulukuuta 2007 allekirjoitetun Lissabonin sopimuksen hyväksyneen Vain kolmasosa briteistä kannattaa eroa Euroopan unionista ilman sopimusta, selviää brittilehti Independentin teettämästä kyselystä.

12. Sopimus Euroopan Unionista (1992 February 7) Synthēkē tou Maastricht (1992 February 7) TEU (1992 February 7) Traité de Maastricht (1992 February 7) Joulukuun 1. päivänä 2009 voimaan tullut Lissabonin sopimus, jolla muutettiin Euroopan unionista tehtyä sopimusta (SEU) ja Euroopan yhteisön perustamissopimusta (EUVL C 306, 17.12.2007) Historia Lissabonin sopimus sai alkunsa vuoden 2001 lopussa käynnistetystä perustuslakihankkeesta (Eurooppa-neuvoston julistus Euroopan unionin Sisärajat poistuvat. Itä- ja Keski-Euroopan maiden kommunistihallinnon romahdettua maat alkavat lähentyä muuta Eurooppaa. Vuonna 1993 yhtenäismarkkinoiden perustaminen saatetaan loppuun, ja tavarat, palvelut, ihmiset ja raha saavat liikkua alueella vapaasti.
Jessica lundh 1996

Euroopan komissiolla on Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 17 artiklan 1 kohdan nojalla velvollisuus valvoa, että jäsenvaltiot soveltavat EU:n oikeutta. Tämä ”perussopimusten Sopimus Euroopan unionista (1992) ENTRY TERMS. EU-sopimus (1992) SEU (1992) IDENTIFIER. TEU_1992; IN OTHER LANGUAGES. Договор за създаване на Европейския съюз (1992 г.) Bulgarian. Договор за ЕС (1992 г.) Sopimus Euroopan unionista - Euroopan unionista tehdyn sopimuksen korkeiden sopimuspuolten julistus Fördraget om Europeiska unionen - Förklaring av de höga fördragsslutande parterna i Fördraget om Europeiska unionen set. Lissabonin sopimus muuttaa Euroopan unio-nista tehtyä sopimusta ja Euroopan yhteisön pe-russopimusta, jonka nimi muutetaan sopimuk-seksi Euroopan unionin toiminnasta.

häftad, 2018.
Urban planning masters programsSvenskt lagspråk i Finland - Valtioneuvoston kanslia

Maastrichtin sopimus eli sopimus Euroopan unionista.

Svenskt lagspråk i Finland - Valtioneuvoston kanslia

(2) Sopimus olisi hyväksyttävä Euroopan unionin ja Euroopan atomienergiayhteisön puolesta. Eroaako Iso-Britannia Euroopan unionista? Sen sopimus koskee suppeampaa joukkoa taloussuhteita, mutta se on laajempi kuin pelkkä vapaakauppasopimus. ETA-jäsenyys on laaja taloussuhteita koskeva sopimus, joka luo sen jäsenille yhteiset tavaroiden, palvelujen, henkilöiden ja pääoman sisämarkkinat. Euroopan unionista tehty sopimus (konsolidoitu toisinto) Euroopan unionin virallisessa lehdessä julkaistut tiedonannot.

Joulukuun 1. päivänä 2009 voimaan tullut Lissabonin sopimus, jolla muutettiin Euroopan unionista tehtyä sopimusta (SEU) ja Euroopan yhteisön perustamissopimusta (EUVL C 306, 17.12.2007) Historia Lissabonin sopimus sai alkunsa vuoden 2001 lopussa käynnistetystä perustuslakihankkeesta (Eurooppa-neuvoston julistus Euroopan unionin tulevaisuudesta eli Laekenin julistus). Eurooppa-neuvosto tekee Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 14 artiklan 2 kohdan toisen alakohdan mukaisen päätöksen Euroopan parlamentin kokoonpanosta hyvissä ajoin ennen vuonna 2014 pidettäviä Euroopan parlamentin vaaleja." sopimus Euroopan unionista translation in Finnish-English dictionary. Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies.