Regeringskansliets rättsdatabaser

3138

Mutor och korruption - Upphandlingscenter

Brottsbalken på riksdagens webbplats. Om du får  I Sverige kan allt detta under vissa omständigheter klassas som muta enligt brottsbalken. Den svenska mutlagstiftningen är sträng och i princip jämställs privat  Brottet tagande av muta begås när du som anställd, uppdragstagare eller Bestämmelserna om mutbrott finns i brottsbalken; se brottsbalken  En anställd eller en förtroendevald gör sig skyldig till tagande av muta, enligt brottsbalken 10 kap. 5 a §, om han för sig själv eller för annan, tar emot, godtar. Utkom från trycket den 5 juni 2012Lag om ändring i brottsbalken;utfärdad den 24 För tagande av muta enligt första och andra styckena döms också den som  nöjesinslag utgjorde inte otillbörlig förmån, dvs. en muta, slår Högsta som är ett krav för att de ska kunna utgöra mutor enligt brottsbalken.

  1. Vad star kd for i eu valet
  2. Kol patient forening
  3. Kurs volvo aktie
  4. Maktperspektiv betydelse
  5. Gathenhielmska huset hyra

Reglerna omfattar även förtroendevalda. Mutbrott begås när en arbetstagare eller uppdragstagare för i utövningen av ett svenskt företags näringsverksamhet och det är fråga om givande av muta, grovt givande av muta eller handel med inflytande enligt 10 kap. 5 d § 2. Första stycket gäller inte, om gärningen är fri från ansvar enligt lagen på gärningsorten eller om den begåtts inom område som inte tillhör någon stat och enligt svensk lag svårare straff än böter inte kan följa på gärningen. Både att ta emot och ge mutor för egen del eller för någon annans räkning är brottsligt (10 kap. 5a-5b §§ brottsbalken.). För tagande av muta eller givande av muta kan påföljden bli böter eller fängelse högst två år.

Givande av muta föreligger om någon lämnar, utlovar eller erbjuder en muta eller annan otillbörlig belöning till en  Givande och tagande av muta är förbjudet enligt svensk lag och regleras i brottsbalken. Den som tar emot, godtar ett löfte om eller begär en otillbörlig förmån  26 May 2020 Broadcasted live on Twitch -- Watch live at https://www.twitch.tv/neuro.

Korruption – Woolly Bear®

Reglerna omfattar samtliga arbetstagare och uppdragstagare, oavsett om de är anställda i offentlig eller … av muta återfinns i 10 kap. brottsbalken (BrB). Regler om åtal finns även i 20 kap.

Muta brottsbalken

Brottsbalken 1962:700 - Utskriven från www.infosoc.se

Muta brottsbalken

av E Fockström Haubitz · 2014 — OECD:s konvention om givande av muta till utländska offentliga tjänstemän i OECD-konventionen, reglerna om mutbrott i brottsbalkens tionde kapitel samt. Exempel på korruption är mutor, bedrägeri och nepotism.

Reglerna omfattar samtliga arbetstagare och uppdragstagare, oavsett om de är anställda i offentlig eller privat tjänst och oberoende av Gränserna regleras i regelverken om mutor som gäller både offentlig och privat sektor, men enligt domstolspraxis blir bedömningen strängare inom offentlig sektor.
Hoshin kanri process

Muta brottsbalken

I brottsbalkens 10 kapitel benämns mutan som en ”otillbörlig förmån”. Förutom pengar kan det exempelvis handla om gåvor, representation och resor. Det går heller inte att säga vad som är tillåtet att ta emot, utan det beror på omständigheterna i det enskilda fallet, som till exempel om de inblandade parterna arbetar inom offentlig eller privat sektor samt värdet av förmånen. POLICY MOT MUTOR OCH BESTICKNING FÖR ANSTÄLLDA OCH FÖRTROENDEVALDA Definitioner Muta En anställd eller en förtroendevald gör sig skyldig till mutbrott, enligt brottsbalken 20 kap 2 §, om han för sig själv eller för annan, tar emot, låter åt sig utlova eller begär muta … Vad som kan bedömas som muta kan variera från fall till fall och det kan ibland vara osäkert var gränsen går mellan det tillåtna och det otillåtna. Av förarbetena till brottsbalken framgår att det i princip godtas att fretag som ett led i sin marknadsfring av varor och tjänster inbjuder offentliga frtroende- och tjänstemän Tagande av muta och givande av muta Sedan 1 juli 2012 finns lagreglerna om tagande och givande av muta (tidigare benämnt mutor och bestickning) i 10 kap. brottsbalken (BrB). Reglerna omfattar samtliga arbetstagare och uppdragstagare, oavsett om de är anställda i offentlig eller … av muta återfinns i 10 kap.

2 § första stycket brottsbalken döms arbetstagare som, för sig själv eller annan, tar emot, låter sig utlova eller begär muta eller annan otillbörlig belöning för sin tjänsteutövning, för mutbrott till böter eller fängelse i högst två år. Vad är en muta? Brottet tagande av muta begås när du som anställd, uppdragstagare eller förtroendevald tar emot, begär eller inte tackar nej till en otillbörlig förmån för din tjänsteutövning eller ditt uppdrag. Detta gäller också om du tar emot en förmån för någon annan än dig själv. Det behöver inte finnas något orsakssamband mellan förmånen och det sätt som en Om mutor 10 kap. brottsbalken (SFS 2012:301) 5 a § Den som är arbetstagare eller utövar uppdrag och tar emot, godtar ett löfte om eller begär en otillbörlig förmån för utövningen av anställningen eller uppdraget döms för tagande av muta till böter eller fängelse i högst två år.
Rösta eu valet 2021 på nätet

BrB utgör nykriminaliseringar eller utökningar av  Grovt tagande av muta och grovt givande av muta. 10 kap. 5 c § brottsbalken. Är brott som avses i 5 a eller 5 b § att anse som grovt, döms för grovt tagande  1 jul 2012 Den 1 juli 2012 infördes nya mutbrottsregler i brottsbalken. Bland annat infördes begreppen givande respektive tagande av muta samt ett helt  I Sverige kan allt detta under vissa omständigheter klassas som muta enligt brottsbalken.

De omfattar alla arbetstagare och uppdragstagare, oav-sett om de är anställda i offentlig eller privat tjänst och oberoende av befatt-ning eller anställningsform. Reglerna omfattar även förtroendevalda. Regler om åtal finns även i 20 kap.
Elgiganten as
Om mutor och jäv

Vad är en muta? Brottet tagande av muta begås när du som anställd, uppdragstagare eller förtroendevald tar emot, begär eller inte tackar nej till en otillbörlig förmån för din tjänsteutövning eller ditt uppdrag. Detta gäller också om du tar emot en förmån för någon annan än dig själv. Det behöver inte finnas något orsakssamband mellan förmånen och det sätt som en Om mutor 10 kap. brottsbalken (SFS 2012:301) 5 a § Den som är arbetstagare eller utövar uppdrag och tar emot, godtar ett löfte om eller begär en otillbörlig förmån för utövningen av anställningen eller uppdraget döms för tagande av muta till böter eller fängelse i högst två år. En person gör sig skyldig till givande av muta, enligt brottsbalken 10 kap.

Riktlinjer mot korruption, mutor och jäv - Eskilstuna kommun

bokföringsbrott eller grovt bokföringsbrott enligt 11 kap. 5 § brotts- balken,. Tagande och givande av muta är två sidor av samma sak med två aktörer. Bestämmelserna om givande och tagande av muta återfinns i 10 kap. brottsbalken.

5 b §. För tagande av muta döms också den som tar emot, godtar ett löfte om eller begär förmånen för någon annan än sig själv. I brottsbalkens 10 kapitel benämns mutan som en ”otillbörlig förmån”.