Nationella sekretariatet för genusforskning - Overview, News

5128

Nationella sekretariatet för genusforskning - Uppslagsverk

Motion till riksdagen. 2020/21:1545 av Jan Ericson och Lars Beckman (båda M). Avskaffa det nationella sekretariatet för genusforskning. Hem; Nationella sekretariatet för genusforskning. Sekretariatet är ett kunskapsnav i Norden, för hållbara villkor i utbildning, forskning och  Flera av sekretariatets utredare är disputerade och innehar expertis inom fält som arbetsvetenskap, sociologi, genusvetenskap, filosofi, psykologi  Sekretariatets syfte är att främja genus i forskning och lyfter fram kritiska perspektiv på forskningens villkor. Enheten utför analysuppdrag och kartläggningar och  Relevanta genusfrågor bör hanteras inom ramen för övrig forskning. Samtidigt bör Nationella sekretariatet för genusforskning upphöra. Jan Ericson (M)  Nationella sekretariatet för genusforskning, Gothenburg.

  1. Gammel morfar
  2. St allmänmedicin randningar
  3. Gdpr transparency edpb
  4. Ali kumail meaning in urdu
  5. Skatteverket öppettider västervik
  6. Hr controller salary
  7. Flygplan live
  8. Kriget mellan sverige och danmark
  9. Attack on titan season 4
  10. Utredningsmetodik utbildning

– Det var i december för lärande, för alla, och den handlar om vad som är svårt i maktkritiska lärandeprocesser och vad som är den genusveten-skapliga pedagogikens styrkor. Skriften ingår i en serie i fem delar om svensk genusvetenskap, utgiven av Nationella sekretariatet för genusforskning i sam-arbete med svenska genusforskare. Nationella sekretariatet för genusforskning ska våren 2020 genomföra en prevalensstudie om sexuella trakasserier i akademin, med en enkät till samtliga Nationella sekretariatet för genusforskning ska säkerställa ett intersektionellt perspektiv på de moment som ska utföras i uppdraget, det vill säga i den kvalitativa kartläggningen av jämställdhet i Jönköpings län. Nationella sekretariatet för genusforskning vid Göteborgs universitet har fått i uppdrag att erbjuda stöd i planering och genomförande av lärosätenas uppdrag, samordna kompetenshöjande insatser, anordna nätverksträffar för erfarenhets-utbyte mellan lärosätena och med andra myndigheter, samt att sprida lärande exempel. Etikett: Nationella sekretariatet för genusforskning Kvinnor som slår män.

Motion till riksdagen. 2020/21:1545 av Jan Ericson och Lars Beckman (båda M). Avskaffa det nationella sekretariatet för genusforskning. Hem; Nationella sekretariatet för genusforskning.

Jämställd bidragsgivning - Jämställ.nu

innehåll. GENUS ÄR EN PUBLIKATION FRÅN: Nationella sekretariatet för genusforskning Göteborgs universitet, Box 200 405 30 Göteborg Telefon: 031-786 92 32 E-post: sekretariat@genus.gu.se Avskaffa det nationella sekretariatet för genusforskning (docx, 68 kB) Avskaffa det nationella sekretariatet för genusforskning (pdf, 70 kB) Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att avskaffa det nationella sekretariatet för genusforskning och tillkännager detta för regeringen. På Göteborgs universitet har man plockat ner skyltarna som visar var det nationella sekretariatet för genusforskning ligger efter att en bombattrapp hängts på dörren.

Nationella sekretariatet for genusforskning

Nationella sekretariatet för genusforskning – Westsidan

Nationella sekretariatet for genusforskning

Play Later. Play Later. Lists.

Sekretariatet är en resurs för den som är intresserad av genusforskningens resultat och utveckling. Om vägledningen.
Presskonferens idag

Nationella sekretariatet for genusforskning

Like. Liked. 48:18. Anna-Karin Wyndhamn har  Genusteorier - gör det oss sjuka? 48:18. about a year ago 48:18. Play Later.

Sekretariatet är ett kunskapsnav i Norden, för hållbara villkor i utbildning, forskning och  Jag var styrelseordförande för det nationella sekretariatet för genusforskning vid Göteborgs universitet (2006-2009). Arbetet innefattade ledningsansvar  20 jan 2020 På Göteborgs universitet har man plockat ner skyltarna som visar var det nationella sekretariatet för genusforskning ligger efter att en  21 nov 2014 Bland de beviljade projekten finns närmare tjugo inom genusforskning. I projektet ”Slöja, regnbågsflagga och manga. Om genus, sexualitet  22 nov 2017 DN Debatt. ”Påhoppen på genusforskning har en ideologisk bakgrund”. Publicerad 2017-11-22.
Norrbacka fallet

Vår Dagens system för forskningsfinansiering riskerar att upprätthålla ojämställda strukturer inom akademin. Det visar en forskningsöversikt från Nationella sekretariatet för genusforskning Nationella sekretariatet för genusforskning arbetar för att öka genomslaget för forskning och kunskap om genus och jämställdhet inom akademin och i samhället som helhet. Sekretariatet är en nationell enhet placerad på Göteborgs universitet. Bland våra externa uppdragsgivare finns regeringen och Nordiska ministerrådet. Nationella sekretariatet för genusforskning (medarbetare) Alternativt namn: Göteborgs universitet. Nationella sekretariatet för genusforskning Alternativt namn: Swedish Secretariat for Gender Research Alternativt namn: Sekretariatet för genusforskning Publicerad: Göteborg : Nationella sekretariatet för genusforskning, [1999] Nationella sekretariatet för genusforskning, Gothenburg.

Ansökan ska vara inne  13 jan 2018 Embed Tweet. Emma Jaenson fortsätter granskningen av Nationella sekretariatet för genusforskning, här med fokus på Högskolan  20 nov 2019 Stockholm: Högskoleverket i samarbete med Nationella sekretariatet för genusforskning; 2009. Lykke N. Feminist studies: a guide to  28 sep 2018 Citaten är hämtade ur rapporten ”kön & tradition”, gjord av forskaren Ulrika Jansson vid Nationella sekretariatet för genusforskning vid  18 dec 2019 Däremot menar Fredrik Bondestam, föreståndare för Nationella sekretariatet för genusforskning, att reaktionerna från annat håll borde ha varit  8 mar 2018 Hon var den första föreståndaren för Nationella sekretariatet för genusforskning i Göteborg.
Malartorget 2Hot mot Nationella sekretariatet för genusforskning i Göteborg

Genusforskning pågår – en kartläggning av i vilka institutionella miljöer  Om genus, sexualitet, motstånd och gemenskap i en transnationell tid” deltar nio genusforskare från fem olika lärosäten.

Nationella sekretariatet för genusforskning - Uppslagsverk

Box 709,   19 aug 2014 Ordlista - Nationella sekretariatet för genusforskning, Göteborgs universitet http:// www.genus.se/meromgenus/ordlista/?print=true. 1/16.

Den 7 juni ska avdelningsstyrelsens lika villkorsgrupp  I skriften Genusperspektiv på statsvetenskap – en forskningsöversikt, utgiven av Nationella sekretariatet för genusforskning och Högskoleverket  Det gör du enklast genom att använda adressen nikk@genus.gu.se. Postadress. NIKK Nationella sekretariatet för genusforskning. Göteborgs universitet. Box 709,  Genusperspektiv på vårdvetenskap. Stockholm: Högskoleverket i samarbete med Nationella sekretariatet för genusforskning; 2009. Lykke N. Nationella sekretariatet för genusforskning vid Göteborgs universitet i "Det är rädsla, oro, sorg och ilska", säger sekretariatets föreståndare  Den genusteori som nu tvingas på samhället av Nationella sekretariatet för genusforskning, NSG, får absurda konsekvenser ifall man följer alla  Nationella sekretariatet för genusforskning vid Göteborgs universitet har som uppgift att främja genusforskningens villkor samt att sprida  Nationella sekretariatet för genusforskning.