Egen kontroll för livsmedelsanläggningar - Lunds kommun

5397

Egenkontroll - Kungsbacka kommun

Det är enligt livsmedelslagstiftningen företagare inom livsmedel som har ansvaret att ta fram ett fungerande system för egenkontroll som är anpassat efter deras verksamhet. Det är också en förutsättning för att få ett godkännande av verksamheten enligt de hygienförordningar som gäller inom hela EU. Mer om egenkontroll inom miljö- och hälsoskydd. Program för den egna kontrollen. Som livsmedelsföretagare bör du ha ett kontrollprogram för att uppfylla kraven i livsmedelslagstiftningen. Olika steg i systemet för den egna kontrollen. Följande bör ingå i ditt system för kontrollen: 1. uppgifter om företaget och en verksamhetsbeskrivning 2.

  1. Inrikesresor covid
  2. Seka tube
  3. Gravid infektion i underlivet

Dokumentation: Planerade och genomförda utbildningsinsatser  Du som livsmedelsföretagare behöver ha ett system för egenkontroll, för att kunna visa att du hanterar hygieniskt säkra livsmedel. Egenkontrollen ska vara  Branschriktlinjerna är granskade och godkända av Livsmedelsverket. Gör ett egenkontrollprogram. För att få din kontroll av verksamheten att fungera i praktiken  Som livsmedelsföretagare är du skyldig att ta fram ett egenkontrollprogram. Med ett digitalt egenkontrollprogram för livsmedel håller du enkelt koll på hur din  Varje livsmedelsverksamhet ska ha ett egenkontrollprogram grundat på HACCP-principerna. Det ska finnas upprättade rutiner för livsmedelshantering, hygien och  En egenkontroll omfattar alla rutiner som behövs i en livsmedelsverksamhet för att den ska uppfylla lagstiftningens krav samt för att  Du som har ett företag som hanterar livsmedel behöver känna till de regler som finns för att driva livsmedelsverksamhet. Du måste ha en fungerande egenkontroll.

De  Alla livsmedelsföretagare behöver ha väl fungerande hygienrutiner och rutiner för information och märkning och presentation av livsmedel.

Kontroll och egenkontroll — Höörs kommun

Syftet med  Egenkontroll. Alla som har en verksamhet där livsmedel hanteras måste ha ett system för livsmedelssäkerhet, eller som det också kallas - egenkontroll. Du som livsmedelsföretagare ska ha kontroll över att de livsmedel som du säljer För de allra flesta verksamheter finns inget formellt krav på att en egenkontroll   Livsmedel.

Egenkontroll livsmedel

Grundkurs i livsmedelshantering och hygien Martin & Servera

Egenkontroll livsmedel

Hälsa, hygien och boende. Alkohol, tobak och e-cigaretter Undermeny för Alkohol, tobak och e-cigaretter. Egenkontroll är de rutiner som finns och de kontroller som utförs inom ditt livsmedelsföretag och som görs för att säkerställa att livsmedlen är säkra, rätt märkta och spårbara. Information om spårbarhet från Livsmedelsverket. Egenkontrollen ska beskrivas i ett egenkontrollprogram.

Egenkontroll är företagens ”verktyg” för att se till att produkterna är säkra och uppfyller lagstiftningen krav. Företagens system för egenkontroll kan utformas på olika sätt och ska anpassas till verksamheten. Egenkontroll är allt du gör för att säkerställa att de livsmedel som du tillhandahåller är säkra och inte hanteras på ett sätt som medför en risk för att slutprodukten blir hälsofarlig eller på annat sätt otjänlig som människoföda. 2019-10-28 Egenkontroll av livsmedel Alla som har en livsmedelsverksamhet ska ha ett system för livsmedelssäkerhet, även kallat egenkontroll.
Taxi overcharged me

Egenkontroll livsmedel

I det ingår också t.ex. att livsmedlen har rätt märkning. Livsmedelshygien är … Alla livsmedel ska ha rätt märkning, sammansättning och vara säkra att äta. En god och genomtänkt egenkontroll är ett bra verktyg för dig i det arbetet. För att egenkontrollen ska fungera bra måste ditt företag ta fram rutiner som beskriver hur ni arbetar med hanteringen av livsmedel, från inköp till försäljning och servering.

För att underlätta för  Egenkontrollprogram. Järfälla kommuns kostservice har arbetat fram ett egenkontrollprogram för livsmedelshantering inom hemtjänsten och på våra äldreboenden  Egenkontroll. Om du har en verksamhet där du hanterar livsmedel måste du ha en bra och genomtänkt egenkontroll. Det är du som ansvarar för att de livsmedel  Vill du ha säkrare livsmedelshygien och nöjdare kunder? Säker mat tjänar både du, kunden och samhället på.
Vilken bil är bäst

Utifrån grundförutsättningarna ska ni skapa ett egenkontrollprogram som är anpassat för er verksamhet. Detta gör du genom att ha en fungerande egenkontroll med beskrivning av de rutiner som ska gälla i verksamheten, samt en bra dokumentation. Du måste också ha goda kunskaper i livsmedelshygien samt ha full kontroll över din verksamhet. Som livsmedelsföretagare ansvarar du för att ta fram ett fungerande system för egenkontroll som är anpassat till din verksamhet. Du måste se till att verksamheten följer livsmedelslagstiftningen, som är till för att vi ska ha säkra livsmedel ute på marknaden. Du ska ha tillräcklig kunskap kring verksamheten.

Företagens system för egenkontroll kan utformas på olika sätt och ska anpassas till Med egenkontroll avses livsmedelsaktörens eget system, genom vilket aktören strävar efter att säkerställa att livsmedlen är säkra och uppfyller kraven i livsmedelslagstiftningen. Aktören måste kunna identifiera de säkerhetsrisker som är förknippade med den egna verksamheten och kunna hantera riskerna.
Placebo works even when you know itStaging Bergström & Hellqvist - Vad är egenkontroll?

Det är du som verksamhetsutövare som ansvarar för att de livsmedel som saluhålls eller serveras är säkra att äta och har rätt märkning och sammansättning. Konsumenter ska inte riskera att bli sjuka för att maten från ditt företag Egenkontroll livsmedelsverksamheter . Garanterar kvaliteten . Alla som har en verksamhet där livsmedel hanteras måste enligt livsmedels-lagstiftningen ha så kallad egenkontroll. Egenkontroll innebär att du planerar och kontrollerar din verksamhet utifrån era förutsättningar – för att du ska vara säker För vissa verksamheter, främst producenter (industri), finns större krav på egenkontrollen, till exempel krav på provtagning av livsmedel och mer omfattande krav på HACCP. Var medveten om riskerna. Analysera riskerna för att livsmedlen ska bli farliga att äta, märkas fel eller ha fel sammansättning.

Egenkontroll av livsmedel Miljöförbundet Blekinge väst

En fungerande egenkontroll hjälper till att ge  Det innebär att du minskar riskerna för dina kunders hälsa och att du kan garantera säkra livsmedel i din verksamhet. Hur du utformar ditt system  Enligt livsmedelslagstiftningen ansvarar livsmedelsföretagaren för att de livsmedel den producerar är säkra och att konsumenten inte vilseleds.

med godkända mätinstrument och hygientester i ert arbete. Vårt utbud på Egenkontroll.nu har hela tiden styrts av dig som kund och av dina förfrågningar och önskemål till oss. Egenkontroll.